Oázy u solných jezer

V jihozápadní části Tuniska leží velké jezero Chott el Jerid. V jeho okolí se rozkládá několik měst a oáz. Za centrum této oblasti je považováno město Tozeur.

jezera.jpg

Chott el Jerid

(Též Chott el Djerid, čti [šot el džerid]) Největší solné jezero Afriky. Další informace o solném jezeru Chott el Jerid.

Druhé velké solné jezero v této oblasti je Chott Gharsa, ležící severozápadně od Tozeuru a Chott el Jerid.

Tozeur

Město Tozeur leží na západním okraji největšího slaného jezera Chott el Jerid.  Další informace o Tozeuru.

Gafsa

Antická Capsa byla důležitým překladištěm mezi "zemí obilí" na severu a "zemí datlí" na jihu. U dnešního města jsou zachovalé římské lázně, do kterých přitéká nazelenalý termální pramen. Gafsa leží v údolí mezi horami. Dnes se v okolí Gafsy těží hlavně fosfáty, což je pro ekonomiku Tuniska dost důležité (vedle těžby ropy nejdůležitější nerostné bohatství). Ve městě žijí převážně horníci. Fosfátové šachty se jmenují Metlaoui, S'Hib, Moulars a Redeyef. Samotná Gafsa je obklopena velkými palmovými zahradami zavlažovanými z pramenů.

Metlaoui

Také hornické město na cestě z Gafsy do Tozeuru. Zajímavá je blízká rokle Seldja, kterou vede železnice do městečka Redeyef. V létě tudy jezdí turistický vláček zvaný Červená ještěrka (Lézard Rouge) s vláčky ještě z devatenáctého století.

Nefta

Nefta je pouštní městečko a důležité náboženské centrum s 24 mešitami. Byly postaveny na památku muslimských světců, nazývají se marabout. Hrobům svatých se říká koubbas. Nefta je někdy nazývána Kairouan pouště (podle svatého města Kairouanu). V době náboženských svátků tu není k hnutí.

Z výšiny, na které stojí domy Nefty, lze pohlédnout do slavného údolí ve tvaru misky Corbeille (to znamená koš, korbel) s desítkami pramenů, které zavlažují rozsáhlé palmové háje.

Kebili

Velký palmový háj, někdejší trh s otroky ze střední Afriky. Hlavní pramen s jezírkem se nazývá Ras El Aïn, odtud se voda rozvádí do celé oázy. Dnes je zde vojenský tábor a dvě staré pevnosti upravené na hotely. Kebili je prvním místem, kam přijedete cestou z Tozeuru přes Chott el Jerid. Dál na jih začíná Sahara, konkrétně Velký východní erg.

Douz

Výchozí místo pro většinu výletů do Sahary. Douz se někdy také nazývá "brána Sahary". Relativně velké městečko s rušným čtvrtečním trhem, na který přicházejí lidé z okolí.

Turisté jsou zde konfrontováni s nabídkou projížděk na velbloudech, čemuž málokdo odolá. Je to docela zajímavé, ale neplaťte víc, než musíte. Další informace o oáze Douz.

Oázy Chebika, Tamerza a Mides

Severně od Chott Gharsa leží tři horské oázy, které se dají navštívit během jednoho výletu. Spousta cestovek to taky tak dělá. Chebika je známá oáza u východu z průsmyku, ze kterého vytéká potok. Tamerza má vodopád a kolem něj červenožluté stavby. Dále v horách je oáza Mides s pevností na hezké skále.

fata_morgana_small.jpgfata morganamidesmides_pevnost_small.jpgasi midesdouz akaciedouz camel 11

Informace pro zvědavé turisty

Tunisko.com píše Yuhů, © 2005 - 2022, tel. 732 746 901, info@tunisko.com, kontakt.