Tunisko

odsolovaci nadrze 16.jpg
tunis-odsolovaci-nadrze-16.jpg

Mělká slaná jezera určená pravděpodobně k získávání soli nebo odsolování mořské vody. Možná je to i čistička.