Tunisko

 

 

gazely.jpg
mar-gazely.jpg

Gazely v poušti.

Letoviska: Tunis - HammametNabeul - Port El Kantaoui - Sousse - Skanes - Monastir - Mahdia - Djerba

Yuhů, tel. 732 746 901