Tunisko

 

 

karthago 1.jpg
kom-karthago-1.jpg

Vykopávky zdí, Kartago.