Tunisko

 

 

kartago sloupy.jpg
hav-kartago-sloupy.jpg

Zbytky sloupů v římském Kartagu.